Yritys

Työsuojelun asiantuntijapalvelu – käytä oma työaikasi siihen, missä olet haka ja anna meidän hoitaa työsuojelu

Työsuojelua ja koulutuksia yhdistää yksi asia. Molemmissa kohdataan ammattilaisia, joilla useilla on omasta työstään pitkä, jopa kymmenien vuosien kokemus. Turvallisuuteen, lisäosaamiseen hankkimiseen ja työsuojeluun liittyvissä koulutuksissa tai kartoituksissa on osattava nähdä asia käytännön kannalta, jotta voi toimia uskottavasti ammatti-ihmisten parissa.

Pecla Oy:n Lasse Pehkosella on yli 30 vuoden työkokemus kuljetus- ja nosturialan yrittäjänä. —Yleisesti ottaen ihmiset eivät innostu byrokratiasta ja määräyksistä. Työni kouluttajana ja työsuojelupäällikkönä kuitenkin perustuu näihin kuivana pidettyihin asioihin. Oman käytännön kokemuksen kautta haluan viestiä, miksi määräyksiä on ja mitä hyötyä niiden noudattamisesta on sekä työntekijälle itselleen että johdolle. Lisäksi on kiva opettaa ammattilaisia, jotka pitkän työkokemuksen vuoksi usein oivaltavat uudet asiat nopeasti, koska niillä on heille sovelluskohde. Tuntuu tosi hienolta, kun kuulija ymmärtää asian merkityksen käytännön kannalta. Silloin myös tehdään tarvittavat muutokset, koska ihmisille yleensä menevät perille perustelut, sanoo Lasse.

Kun työsuojelu tehdään oikein, se on yksi tuottavuutta lisäävä tekijä. Esimerkiksi LEAN-hankkeissa, joissa parannetaan tuottavuutta, otetaan kantaa työtä kuormittaviin ja hidastaviin asioihin ja kuluja lisääviin tekijöihin, kuten esim. poissaoloja aiheuttaviin seikkoihin. Työsuojelun tekeminen hyvin on usein yksi askel kohti paremmin virtaavaa toimintaa. Myös koulutukset voivat lisätä tuottavuutta; turvallisuuden lisääntyminen tarkoittaa sekä ennaltaehkäisemistä ja vaarojen vähentämistä. Peclan toiminnassa on viisi käytännön asiaa, jotka vaikuttavat hyvään käytännön lopputulokseen:

  • yrityksen johto sitoutuu koulutuksiin ja tehtäviin muutoksiin ja seisoo työsuojelu-asioiden ja muutosten takana
  • yrityksen henkilökunnalle perustellaan miksi muutoksia tehdään. Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä oikein, kun se vain on perusteltu heille.
  • yrityksessä kommunikoidaan selkokielisesti: kerrotaan käytännössä, mitä asiat tarkoittavat
  • henkilökunnalle annetaan yksinkertaiset ja käytännönläheiset toimintaohjeet miten asia korjataan
  • Peclan henkilökunnalla on käytännön työkokemusta jostain toimialalta, johon yrityksen tilannetta voidaan peilata sekä koulutettaessa että työsuojeluasioissa

 

Yrityksen johto on kiinnostunut työturvallisuudesta käytännössä. Harvalla johtajalla on kuitenkin suurta intoa tehdä asiaan liittyvää selvitys- ja paperityötä. Ulkoistettuna asiantuntijana Pecla tekee työturvallisuuteen liittyvät lakisääteiset kartoitukset ja dokumentit kuntoon tehokkaasti ja oikein.

 

Lisää työturvallisuudesta tuottavuutta – ota yhteyttä!

Lasse Pehkonen, tj ja työturvallisuuspäällikkö, Pecla Oy