Työpaikan työturvallisuus säännöt

Työpaikan sisäiset säännöt kertovat ne pelisäännöt, miten työpaikalla toimitaan.

 

Sääntöjen avulla kaikki ovat tietoisia, mitä yleisiä velvollisuuksia työntekijöillä on, millaisia suojavarusteita tulee käyttää tai miten torjutaan erilaisia vaaroja. Vaarat ovat hyvin erilaisia toimialasta ja työpaikasta riippuen. Ne voivat liittyä esim. putoamiseen tai vaarallisiin aineisiin. Säännöissä kerrotaan myös, miten koneita, laitteita tai apuvälineitä käytetään tai miten tehdään oikein erityisiä tai vaativia työvaiheita.

 

Hyvin tehdyt sisäiset säännöt auttavat kaikkia toimimaan samalla tavoin. Sääntöjen avulla sekä ehkäistään tapaturmia, mutta säästetään usein myös aikaa, koska aikaa ei tuhraannu vääriin työtapoihin tai niistä syntyviin epäselvyyksiin.