Työpaikan turvallisuusmittaukset ja seuranta

Jotta työturvallisuuden parantuminen voidaan todeta työpaikoilla, tarvitaan konkreettinen suunnitelma, mitä muutetaan ja myös seuranta, jonka aikana muutokset todetaan ja dokumentoidaan työsuojelun toimintaohjelmaan.

 

Seuranta on toimipisteessä tehtävä kierros, jonka aikana käydään läpi tehdyt muutokset ja kirjataan ylös parannukset. Tämä dokumentti kertoo konkreettisesti kaikille osapuolille; työntekijöille, johdolle ja asiakkaille, miten työturvallisuus toteutuu työpaikalla.

Työturvallisuuden parantuminen kumuloituu vähentyneinä poissaoloina, mikä tarkoittaa rahan säästöä. Isot yritykset seuraavat myös alihankkijoidensa työturvallisuustilastoja, koska niistä voi tehdä johtopäätöksiä yrityksen toimintakyvystä, toimitusvarmuudesta ja toiminnan laadusta. Asianmukainen työsuojelun toimintaohjelma on yksi tekijä, joilla yritys vahvistaa kuvaa luotettavana toimijana sekä henkilökuntaan että asiakkaisiin päin.