Riskikartoitus

Riskikartoitus on osa työsuojelun toiminta-ohjelmaa. Siinä tehdään seuraavat toimenpiteet:

 

  1. Riskiarvio
  2. Väliraportti
  3. Riskienhallintasuunnitelma
  4. Seurantajakso
  5. Loppuraportti

 

Riskiarviossa arvioidaan lainsäädännön mukaisesti yrityksen työturvallisuuteen liittyvät riskit. Kartoituksessa on asiantuntijan lisäksi hyvä olla mukana työsuojeluvaltuutettu ja työnantajan edustaja. Näin saadaan monipuolinen näkökulma ja havainnointi. Riskiarvioon kirjataan kunnossa olevat ja korjattavat asiat. Samalla varmistetaan, että työterveysasiat on asianmukaisesti järjestetty yrityksessä.

 

Riskiarvio tehdään mm. fyysisten, henkisten, ergonomisten tekijöiden ja itse työnsuorituksen osalta. Riskejä arvioidaan tapahtuman todennäköisyydellä ja seurausten vakavuudella. Riskien suuruus merkitään toimialan mukaisella numeroskaalalla.  Asiakas saa riskiarvioista havainnollisen väliraportin, jossa otetaan kantaa todennäköisyyksiin ja muutostarpeisiin.

 

Raportin jälkeen tehdään riskienhallintasuunnitelma, jossa mahdollisimman konkreettisesti listataan muutettavat asiat. Suunnitelmaan nimetään vastuuhenkilöt ja aikataulu, jolla varmistetaan asioiden jouheva eteenpäin meno.

 

Riskienhallintasuunnitelmaa seuraa seurantajakso, jossa seurataan ja dokumentoidaan muutosten ja työturvallisuuden toteutuminen. Lopuksi yritys saa kattavan loppuraportin riskienhallinnan toteutumisesta yrityksessä.

 

Työsuojelun asiantuntijapalvelu on hyvä vaihtoehto yrityksille, joilla on kädet täynnä työtä operatiivisessa työssä ja johtamisessa. Ulkoistamalla vältyt huolelta ja voit olla varma, että kaikki on tehty oikein. Meillä on myös kokemusta, ideoita ja tietoa siitä, miten asioita voidaan korjata myös niukemmilla resursseilla. Usein ulkopuolinen asiantuntija luo myös uskottavuutta työsuojeluuun; sekä henkilökunnan että ulkopuolisten mielestä. Ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan lisää!

Riskikartoitus

Työturvallisuus ja toimintakulttuurin arviointi

Työturvallisuus ja toimintakulttuurin arviointi on suppeampi kokonaisuus kuin riskikartoitus. Siinä käydään läpi pienemmässä mittakaavassa tärkeimmät riskit ja korjaavat toimenpiteet.