Työsuojelu rakennusurakat

Rakennusurakoihin liittyvät työsuojelupalvelut

Turvallisuusasiakirjojen laadinta        

Rakennustyön tilaajan velvollisuutena on laatia turvallisuusasiakirja. Tämän asiakirjan perusteella päätoteuttaja osaa tehdä turvallisuussuunnitelman. Molemmat asiakirjat ovat pakollisia rakennusurakoita tehdessä.

 

Jos tarvitset asiantuntemusta asiakirjan laadintaan, ota yhteyttä. Autamme sinua laittamaan paperit kuntoon.

Turvallisuussuunnitelma     

Rakennusurakan päätoteuttajalta vaaditaan turvallisuussuunnitelma. Se tehdään tilaajan laatiman turvallisuusasiakirjan perusteella.

 

Turvallisuussuunnitelmalla ohjataan sekä rakennusurakakan päätoteuttajaa että kaikkia aliurakoitsijoita toimimaan sovitulla tavalla. Tilaaja tarkistaa, että turvallisuussuunnitelma sisältää kaikki turvallisuusasiakirjassa mainitut kohdat.

Kun turvallisuussuunnitelma tehdään kerran huolella, siinä huomioidaan kaikki tyyppilliset yrityksen toimintaan ja rakennustyömaihin liittyvät käytännöt.  Hyvin tehdyn suunnitelman perusteella on helppo perehdyttää työntekijät, niin että he tietävät kuinka työmaalla toimitaan oikein ja turvallisesti. Tätä huolella tehtyä samaa asiakirjaa voidaan käyttää hyödyksi sellaisenaan tai pienillä muutoksilla eri rakennusurakoissa.

 

Meillä on kokemusta sekä tilaajan turvallisuusasiakirjojen laatimisesta kuin myös päätoteuttajan turvallisuussuunnitelman tekemisestä.

 

Kun haluat asiakirjat, joiden perusteella turvallisuusasiat on esitetty konkreettisesti, pyydä meitä avuksi. Teemme puolestasi turvallisuussuunnitelmat, jotka on tehty sujuvoittamaan käytännön töitä.

Nostotyö                 

Nostotyön valvonta

Nostotöitä varten tarvitaan nostosuunnitelma, käyttöönottotarkastus ja –pöytäkirja. Peclalla on 30 vuoden työkokemus nostotöistä, -koneista ja -laitteista. Teemme nostotyön suunnitelmia ja valvontaa Pohjamaan alueella.

 

Ota yhteyttä nostotyön ammattilaiseen – turvallisuus on suoraa säästöä!