Tieturva 2 Koulutus

Tieturva 2 Koulutus

Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä mm. tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä sekä tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.

Tieturva- 2 on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet:

– tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen
– turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
– lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
– lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
– yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
– perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
– rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin.

Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsyyn on voimassa oleva
Tieturva 1 -pätevyys

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta.

Hinta: 280€/Henkilö + alv:t

Hintaan sisältyy oppikirja, kahvit ja lounaat

Koulutuksen hinta alkaen 280 €

No Comments

Post A Comment