Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus(EKL)

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus(EKL)

Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää voimassa olevaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeutta (EKL -lupaa) kaikilta, jotka osallistuvat varsinaisesti erikoiskuljetusten liikenteen ohjaukseen.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajilla on suuri vastuu huolehtia siitä, ettei kuljetus aiheuta vaaraa muille tiellä liikkujille tai tarpeettomasti häiritse muun liikenteen sujuvuutta. Liikenteenohjaaja parantaa ammattitaitoisella toiminnallaan erikoiskuljetusta suorittavien ja muiden tiellä työskentelevien työturvallisuutta sekä varmistaa kuljetettavan esineen, kuljetusajoneuvon, tien ja tien laitteiden ehyenä säilymistä.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hakija on suorittanut hyväksytysti erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutuksen;
2) hakijalla on voimassaoleva B-luokan ajo-oikeus;
3) hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi.
Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi, jos hän on:
1) viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen,
törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta, tai on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa;
2) viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella;
3) poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenteenohjaajana.
Liikenteen turvallisuusvirastolla ja poliisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia
tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille asetettujen vaatimusten toteamiseksi.

Tavoite:

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajalle heidän työssään tarvitsemat perustiedot ja taidot, sekä parantaa valmiuksia syventää osaamistaan ammattia harjoittaessaan

Kurssin kesto:

3 päivää.

Sisältöä:

– Erikoiskuljetusten liikenteenojauksen perusteet
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus käytännössä
– Erikoiskuljetukset liikenteessä
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan tarjoamat lisäpalvelut
– Sillan ylityksen valvonta

Kurssin järjestämisen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Hinta: 900,00€ + alv 24%

Päätös erikoiskuljetusten liikenteenohjausoikeudesta 40,00€ alv 0%

Ammattipätevyys merkintä 17,00€ alv 0%

Hintaan sisältyy:

Kurssmateriaali, lounaat ja kahvit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.