Erikoiskuljetusten liikenteenohjaan koulutukseen muutoksia 1.1.2017 lähtien

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaan koulutukseen muutoksia 1.1.2017 lähtien

 

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi pätevöitymiseen riittää ensi vuoden alusta lähtien EKL-koulutuksen suorittaminen, erillistä koetta ei enää tarvita. Uudistetun koulutuksen myötä liikenteenohjaajat saavat oikeuden niin ikään sillanylitysten valvontaan.
Erikoiskuljetusten liikenneohjaajan (EKL) koulutus uudistuu 1.1.2017 alkaen. Jatkossa EKL-kortin saamiseen riittää suoritettu EKL-koulutus, henkilöauton ajamiseen oikeuttava B-kortti ja Suomen pelastusalan keskusjärjestön myöntämä tieturva 1 –kortti.
”Koulutusuudistuksen tarkoituksena on järkeistää aikaisempia käytäntöjä. Katsomme, että koulutusohjelman läpikäyminen on perusteltua tarvittavien tietojen ja taitojen saamiseksi, mutta emme näe, että erillinen koe toisi enää lisäarvoa sinänsä”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Västilä: ”Jatkossa koulutusohjelman tekijät voivat annettujen raamien sisällä toteuttaa koulutuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Uudistuksen tarkoituksena on karsia yrittäjille tulevaa hallinnollista taakkaa ja yhtenäistää käytäntöjä muiden EU-maiden kanssa.”
Uusi koulutus tuo oikeuden myös sillanylitysten valvontaan
Erityistilanteisiin ja lainsäädäntöön keskittyvä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan peruskoulutus kestää kolme päivää ja viiden vuoden välein käytävä jatkokoulutus päivän. EKL-koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot EKL-kuljetuksissa toimivalle henkilölle. Jatkokoulutuksella pyritään ylläpitämään ja päivittämään näitä tietoja.
”Koulutuksen uudistamisen myötä liikenteenohjaajat saavat myös valmiuden sillan ylityksen valvontaan raskaissa kuljetuksissa”, kertoo tarkastaja Pekka Rahkola: ”Voimassa olevan EKL-oikeuden omaavat saavat sillanvalvontaoikeuden jatkokoulutuksessa ja sillanvalvontakokonaisuuden voi suorittaa myös erillisenä.”
Erikoiskuljetuksesta puhutaan, kun vähintään yksi tiellä yleisesti sallittu massa tai mitta ylitetään. Liikenteenohjaaja ohjaa liikennettä, pysäyttää sen tarvittaessa ja huolehtii, että liikenne on sujuvaa. Trafi myöntää EKL-kortin ja valvoo koulutusohjelmia. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajia on Suomessa noin 1100.

Yritys tietoa

Tavoitteemme on henkilöstön työturvallisuus tiedon parantaminen ja sen myötä tuotannon ja palveluiden laadun kohottaminen. Räätälöidyt koulutukset yrityksille ovat osoittautuneet kannattavaksi sijoitukseksi. Työturvallisuus on tämän päivän avain sana, johon kuuluvat niin perinteinen työturvallisuus kuin hyvinvointi työpaikalla.

Pyrimme luomaan kestävän asiakassuhteen, johon kuuluu luottamus ja toimintavarmuus nyt ja tulevaisuudessa.Useat teollisuus- ja rakennusalan yritykset ovat asiakkaitamme.

Järjestämme työelämän koulutuksia yrityksen tarpeen mukaan mm. nostoapuvälineen tarkastuskursseja.

Avoimia koulutuksia järjestämme ympäri Suomea, joten kaikille koulutuksia hakeville on mahdollisuus osallistua koulutuksiimme.

 

pieni

WP_000400

 

Olemme myös Liikenteenturvallisuusvirasto Trafin hyväksymä ammattiliikenteen jatkokoulutus organisaatio.

Järjestämme ammattikuljettajien jatkokoulutusta Trafin hyväksymillä koulutusohjelmilla (ammattipätevyyspäivät/CAP-päivät) mm Kuljettajien tieturvallisuuskoulutus Tieturva 1, Hätäensiapu, EA1 ensiapu, Työturvallisuuskortti, Ennakoiva ajaminen, Trukkikoulutus, Työhyvinvointi, asiakaspalvelu , joissa on useita kuljettajille ja kuljetusyrityksille sopivia aiheita.

 

 

Tulevat koulutukset Ajankohta Ilmoittautuminen Paikka Hinta Ilmoittaudu