Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus(EKL)

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus(EKL)

Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää voimassa olevaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeutta (EKL -lupaa) kaikilta, jotka osallistuvat varsinaisesti erikoiskuljetusten liikenteen ohjaukseen.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajilla on suuri vastuu huolehtia siitä, ettei kuljetus aiheuta vaaraa muille tiellä liikkujille tai tarpeettomasti häiritse muun liikenteen sujuvuutta. Liikenteenohjaaja parantaa ammattitaitoisella toiminnallaan erikoiskuljetusta suorittavien ja muiden tiellä työskentelevien työturvallisuutta sekä varmistaa kuljetettavan esineen, kuljetusajoneuvon, tien ja tien laitteiden ehyenä säilymistä.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä EKL -oikeuden henkilölle, jolla on Suomessa voimassa oleva vähintään C1 -ajo-oikeus, voimassa oleva Tieturva 1 -kortti sekä on osallistunut Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän kurssisuunnitelman mukaiselle EKL -peruskurssille ja läpäissyt siihen liittyneen kokeen sekä suorittanut vaaditut erikoiskuljetusten seurannat. Liikenteenohjausoikeus osoitetaan EKL -kortilla.

Tavoite:

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa erikoiskeljetusten liikenteenohjaajalle heidän työssään tarvitsemat perustiedot ja taidot, sekä parantaa valmiuksia syventää osaamistaan ammattia harjoittaessaan

Kurssin kesto:

2+2 päivää, sekä harjoittelu jakso.

Sisältöä:

– Erikoiskuljetusten liikenteenojaus perusteet
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus käytännössä
– Erikoskuljetukset liikenteessä
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan tarjoamat lisäpalvelut
– Kurssikoe

Kurssin järjestämisedellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Hinta: 1380,00€ + alv:t (viranomaisen maksut veloitetaan erikseen)

 

Hintaan sisältyy:

Kurssmateriaali, lounaat ja kahvit.

 

 

Tulevat koulutukset Ajankohta Ilmoittautuminen Paikka Hinta Ilmoittaudu