Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus(EKL)

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus(EKL)

Liikenteen turvallisuusvirasto edellyttää voimassa olevaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeutta (EKL -lupaa) kaikilta, jotka osallistuvat varsinaisesti erikoiskuljetusten liikenteen ohjaukseen.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajilla on suuri vastuu huolehtia siitä, ettei kuljetus aiheuta vaaraa muille tiellä liikkujille tai tarpeettomasti häiritse muun liikenteen sujuvuutta. Liikenteenohjaaja parantaa ammattitaitoisella toiminnallaan erikoiskuljetusta suorittavien ja muiden tiellä työskentelevien työturvallisuutta sekä varmistaa kuljetettavan esineen, kuljetusajoneuvon, tien ja tien laitteiden ehyenä säilymistä.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä EKL -oikeuden henkilölle, jolla on Suomessa voimassa oleva vähintään B -ajo-oikeus, voimassa oleva Tieturva 1 -kortti sekä on osallistunut Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän kurssisuunnitelman mukaiselle EKL -peruskurssille. Liikenteenohjausoikeus osoitetaan EKL -kortilla.

Tavoite:

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa erikoiskuljetusten liikenteenohjaajalle heidän työssään tarvitsemat perustiedot ja taidot, sekä parantaa valmiuksia syventää osaamistaan ammattia harjoittaessaan

Kurssin kesto:

3 päivää.

Sisältöä:

– Erikoiskuljetusten liikenteenojauksen perusteet
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaus käytännössä
– Erikoskuljetukset liikenteessä
– Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan tarjoamat lisäpalvelut
– Sillan ylityksen valvonta

Kurssin järjestämisen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia.

Hinta: 900,00€ + alv 24%

Korttimaksu(Trafi) 20,00€ alv 0%

Ammattipätevyys merkintä 17,00€ alv 0%

 

Hintaan sisältyy:

Kurssmateriaali, lounaat ja kahvit.

 

 

Tulevat koulutukset Ajankohta Ilmoittautuminen Paikka Hinta Ilmoittaudu